Gedichten

Je bent nu op het onderdeel ‘Gedichten’ van mijn website. In dit onderdeel kun je de in verschillende gedichtenbundels samengevoegde gedichten terugvinden.
Daarnaast zijn er de gedichten terug te vinden die ik vanaf 2006 gedurende een aantal jaren in een tweewekelijkse ‘Nieuwsbrief’ heb rondgestuurd aan een kring van geïnteresseerden. Nadat de uitgever van mijn twee gedichtenbundels haar activiteiten heeft beëindigd, ben ik in de gelegenheid om alle in mijn gedichtenbundels opgenomen gedichten én ook de latere op mijn website op te nemen.
In het onderdeel ‘Index op titel’ staan de door mij op deze site gepubliceerde gedichten en verhalen op titel vermeld. Zo vind je een gedicht of een verhaal gemakkelijk terug.