Het verhaal van het Geslacht Gelderloos

Een verhaal dat begon in het midden van de 17-de eeuw.

Voor zover nu bekend, in het jaar 1655 om precies te zijn, begint het met het huwelijk van Derk Cornelis en Hendertjen Hendrijcks. Hun zoon Hendrik Derks (gedoopt op 30 januari 1659) trouwde in 1681 met Aafke Pauwels (ook wel Pouwels, men nam het toen niet zo nauw met de ‘o’en de ‘a’).
Hun zoon Cornelis Hendriks, werd op 14 november 1683 geboren te Woltersum. Hij trouwde in december 1714 met Welmoet (ook Willemtje, Willempje of Welmtje) Roelofs. Van haar is geen geboortedatum bekend (zo ging dat in die tijd). Zij is op 17 oktober 1751 te Woltersum overleden.
Bekend is wel dat dit echtpaar op 13 juni 1717 van Zuidwolde (Bij Groningen) naar Garmerwolde is gekomen. Op 25 september 1718 zijn ze van Garmerwolde verhuisd naar Woltersum. Daar is het gezin blijven wonen.

En zo begint het verhaal, het lange verhaal van nu al bijna vier eeuwen.

Betekenis van de naam

Zonder geld (naar ’t oude meervoud)
(Bron: Nieuw Gronings Woordenboek van K. ter Laan)

Maar het verhaal gaat verder, de Hoogelandser Tak en de Woldjer Tak ontstaan.
De Hoogelandser Tak en de Woldjer Tak van de familie Gelderloos zijn terug te voeren op de verschillende huwelijken die Hendrik Cornelis (zoon van Cornelis Hendriks en Welmoet Roelofs) heeft gehad.

Kinderen van Cornelis Hendriks en Welmoet Roelofs:
1. Hendrick Cornelis, gedoopt 4 dec. 1716 te Zuidwolde en overleden en begraven op 10 feb. 1718 te Woltersum.
2. Hendrik Cornelis, gedoopt 1 mei 1718 te Woltersum. Overleden en begraven te Schildwolde. Arbeider. Hendrik Cornelis is twee keer getrouwd geweest en wel:

     1e huwelijk op 27 nov. 1740 te Woltersum met Geertruida Jurjens te Schildwolde.
Aldaar geboren op 2 mrt. 1708 en overleden in 1749 te Woltersum.
Uit dit huwelijk stamt de Hoogelandser Tak (English version).

     2e huwelijk op 15 feb. 1750 te Schildwolde met Aafke (Aefke) Jans, geb. op 7 juli 1727, ged. 3 aug. 1727 te Siddeburen. Overleden na 1766 te Schildwolde.
Uit dit huwelijk stamt de Woldjer Tak (English version).

3. Aafke Cornelis, ged. 29 oct. 1719 te Woltersum. Eerste keer gehuwd te Woltersum op 30 november 1738 met Hendrik Timens. Tweede huwelijk met Jan Peters van Harkstede te Woltersum op 29 ?? 1744.
4. Aaltje(n) Cornelis, ged. 5 mrt. 1721 te Woltersum en aldaar overleden op 13 april 1752. Gehuwd te Woltersum op 5 juni 1740 met Gerrit Klaasses (Klasen)
5. Roelof (ook Roeleff) Cornelis, geb. 15 oct 1722 en gedoopt 15 nov. 1722 te Woltersum en aldaar overleden op 24 mrt. 1725.
6. Pouwel Cornelis geb. 13 oct. 1724 en gedoopt 27 oct. 1724 te Woltersum. Gehuwd op 16 april 1747 te Woltersum met Liefke Klaassens.
7. Gebke Cornelis, geb. 17 aug. 1726, ged. 28 aug. 1726, te Woltersum en aldaar overleden op 7 feb. 1731.
8. Hinderktijn Cornelis, geb. 18 apr. 1730, ged. 23 apr. 1730 te Woltersum en aldaar overleden op 2 oct. 1730.
Op 7 oct. 1750 is een niet nader genoemd kind overleden te Wittewierum.

Verantwoording

De te publiceren stamboom is in 1986 opgesteld door Johannes Gelderloos. Het nu voorliggende exemplaar is aangepast door Hendrik Gelderloos (Henk), zoon van Johannes.

Henk heeft bij aanvang enige beperkingen toegepast. In de vrouwelijke lijn zijn alleen de vrouw en haar eventuele echtgenoot genoemd. De kinderen zijn door hem weggelaten.

Op uitdrukkelijk verzoek van jongere, vrouwelijke ‘Gelderlozen’ is dit stringente beleid van Henk aangepast. Nu worden naamdragers Gelderloos opgenomen en kunnen ook de kinderen van de vrouwelijke naamdragers worden vermeld.
Diepenveen, zomer 1999 / Rotterdam, september 2021.

Inmiddels zijn de neven van Johannes, Jan Dijk en Pouwel (Poul) Gelderloos en achter-achterneef Jurrien Gelderloos bezig met de genealogie. Het Amerikaanse familielid Harold Gelderloos verzorgt een groot deel van het onderzoek en de gegevens vanuit de Verenigde Staten.
Laatste wijziging: 27 januari 2022.

De stamboom is voor het internet geschikt gemaakt en gepubliceerd door Poul Gelderloos.
Voorschoten, najaar 2006.

Laatste wijzigingen:
Rotterdam, 27 januari 2022.