Mijn hart bloedt

Mijn hart bloedt

Mijn hart bloedt,
rood als de shirts
nog voordat kogels
ze doorboorden.

Een vreedzaam volk,
smekend om democratie,
gelijkheid, vertrouwen,
neergeslagen is het.

Leiders waarop zij
mogen vertrouwen.
De koning aan het infuus,
bloed van zijn volk.

Mijn hart bloedt.
op die rode shirts
zit ook mijn bloed.
Mijn hart bloedt …

Droomedaaris

Droomedaaris

Op een donk’re dinsdagmorgen
drommen duist’re dromen
van een dwaze dualist
tot draken van drogreed’nen.

Die droom-die-daar-is
doordrenkte dreigend
dronken dovemansoren.

Dus dacht die dwaze dualist
wordt het toch geen droom-die-waar-was.

Woorden – spel

Woorden – spel

Woorden spelen met elkaar,
verstoppertje, haasje-over,
tikkertje.

Met grote pret worden letters
en woorden anders neergezet,
bieden zij een nieuw visioen.

En ongemerkt, met veel plezier
vormen zij een ander verhaal,
een nieuw gedicht.

Geven zij nieuwe betekenis,
verleiden mij tot een volgend spel.

Fragment

Fragment

Jij ziet mij, kent mij,
… maar slechts voor een stukje.

Een ander spreekt en hoort mij,
… maar slechts voor een deel.

Nog een ander voelt mijn hartslag,
… maar nooit van begin tot eind.

Zo wordt ik verdeeld,
opgeknipt in vele stukjes, ik.

Verscheurd en uit elkaar gerukt,
niet meer heel en uit één stuk.

Niemand, ook ikzelf niet,
ziet, spreekt, voelt dan
degene die ik ben.

Fragmenten schieten alle kanten op
en ik ben niet meer.
Ik ga verloren.

Liefde …

Liefde …

Liefde is.
Punt. Grote. Dikke Punt.

Maar toch, …
komen er dan nog enk’le woorden …

… omarmt en laat tegelijk vrij.
… is die ander zien
door de ogen van God.

… geeft ruimte en bevraagt je
tot het diepst van je ziel,
tot op het bot,

tot achter het laatst mogelijke antwoord,
totdat je niemand meer bent,
behalve jezelf.

… laat je jezelf zijn en zien,
biedt je een visioen
dat niet het jouwe is.

… voor het leven,
voorbij de dood.

Stap voor stap

Stap voor stap

Stap voor stap nader ik, jou,
het einde, mijn bestemming.
En dan? Volledig – niets meer?

Dan is er leegte, ruimte,
kan ik toch opengaan,
om, nog eens, te beginnen.

Pas dan, aan het einde,
is er, weer, een begin
voor een nieuw perspectief,
ruimte voor nog een start.

Haat, rancune en jaloezie
hebben ’t afgelegd tegen
liefde en mededogen
die ik heb ontvangen, mij
in de schoot geworpen is.

Heb ik dan gevonden,
waarvoor ik was voorbestemd?
Geraakt door jou, een ander,
hart en bed en ziel gedeeld.
Mijn voetstap achtergelaten
in de ziel van één, twee, velen.

In de rugzak van mijn leven

In de rugzak van mijn leven

In de rugzak van mijn leven
vind ik allerhande spullen,
ongebruikt, allang vergeten.
Ik sjouw ze mee, dag in, dag uit.

In de rugzak van mijn leven,
onderin, schier onbereikbaar,
ontdek ik ook dat ene hart
dat wij met elkander delen.

In de rugzak van mijn leven
vind ik schatten, lang vergeten
onder de troep van alledag
wat ik nut toedacht, toch ontbrak.

De rugzak van ’t leven
hoeft niet zo groot te zijn.
Wat ik mee zal nemen,
kan ‘k in handen dragen.

Voor de blik in jouw ogen

Voor de blik in jouw ogen

Voor de blik in jouw ogen,
die mij tot het leven roept.

Voor de kus van jouw lippen,
die mij jouw adem inblaast.

Voor de streling van jouw hand,
die mij daag’lijks ondersteunt.

Voor jouw voeten, onderweg,
die mijn paden effenen.

Voor jouw oneind’ge liefde
die mij mijn toekomst geeft.

Kind van de zon

Kind van de zon

Als kind van de zon
kun je je licht laten schijnen
op het pad van die ander
die door duisternis is omgeven.

Kijken en luisteren
zijn niet voldoende.

’t Gaat om zien en horen,
door te dringen tot die ander,
om echt naast die ander te staan.
Met hem zijn weg te gaan.