Woorden – spel

Woorden spelen met elkaar,
verstoppertje, haasje-over,
tikkertje.

Met grote pret worden letters
en woorden anders neergezet,
bieden zij een nieuw visioen.

En ongemerkt, met veel plezier
vormen zij een ander verhaal,
een nieuw gedicht.

Geven zij nieuwe betekenis,
verleiden mij tot een volgend spel.