Sommige dingen …

Sommige gebeurtenissen …
gaan het menselijk
verstand te boven.

Sommige dingen …
kunnen niet,
maar gebeuren toch.

Sommige dingen …
begrijpen wij niet,
kunnen wij niet begrijpen.

Sommige dingen …,
zoals de dood van
één van mijn vrienden,

jong, te jong,
gestorven.
Iemand die net het
leven had gevonden
en had doorgegeven.

Als engel huilt ook zij
bittere tranen,
is zij ons nabij.