Openbaring …

In deze dagen
dat het zomer lijkt,
dat mensen de ogen opslaan naar elkaar
en zien dat zij niet alleen zijn.

In die dagen
dat de winter, die niet is geweest,
overgaat – zonder lente –
in een eeuwigdurende zomer.

In die dagen,
zal God zich openbaren.

Juist in de zomer die op de winter volgt,
juist in de blik van die ander,
juist in het besef dat wij niet alleen zijn,

Maar met elkaar gaan
en samen deze wereld maken.
In die dagen beleven wij een hemel op aarde.