Op de dag

Na een dag
dat de zon de aarde blakert,
speelt de wind met de laatste zoelte.

Na een dag
dat regens de aarde teisteren,
speelt de grond met het laatste stroompje.

Na een dag
dat orkanen de aarde geselen,
speelt een briesje met een verloren blad.

Op de dag
dat ik iets nieuws ga beginnen,
is het al begonnen, merk je het niet?