Midden op het plein

Midden op het San Marcoplein
was ik alleen met een duif.

Wij keken elkaar in de ogen en zagen
niets en niemand dan elkaar.

Wij zeiden tot elkaar:
“Laat ons nu vrede brengen.”

En gingen ieder ons weegs:
de duif in de lucht.

Ik (in een) vlucht.