Jouw hart

Als jouw hart het mijne raakt
smelten onze zielen samen.

Als jouw hand de mijne streelt,
komt de zin tot leven.

Als jouw geest de vrijheid vraagt
te gaan op voor mij onbegaanbare wegen,

schenk ik je die, in het vertrouwen
van het hart dat wij delen.

De wind voert mijn kus
tot op jouw lippen.

De zon streelt je hoofd, je haar,
de regen verkwikt je, elke dag opnieuw.

Hierin ben ik bij je, warm ik je
voed ik je, bescherm ik je.