Als ik praat met de zee

Als ik praat met de zee,
hoor wat de wind mij toefluistert,
zie ik het lijden van mensen,
hun eenzaamheid, verdriet.

Met een blikveld tot aan
de kromming van de horizon
zie ik ook hun uitzichtloosheid,
hun lijden, hen lijden.

Aan het breken van de golven
en het stuiven van het zand
zie ik dat hun omgeving
altijd maar verandert.