Vermoeid leg ik mij neer

Ik leg mij neer,
moe van alle liefdeloosheid,
onverschilligheid en haat,
waarmee mensen hun weg gaan …
Weg gaan.

Ik leg mij neer,
moe van alle waandenkbeelden,
illusies, luchtkastelen,
die mensen elkaar opdringen …
Dringen.

Ik leg mij neer,
moe van alle haast en drukte
vluchtwegen die mensen gaan.

Ik leg mij erbij neer,
en vlucht.