Tot leven gewekt

Als ik denk aan jou
dan breekt de zon door.

Jouw stralende lach
verjaagt de wolken,
de regen verdampt.

De verwondering in jouw
onderzoekende ogen
wekt mij tot een nieuw leven.

Je bouwt om mij een kring
van aandacht en liefde,
zo vertrouwt mijn hart zich
aarzelend aan jou toe.