Momenten van stilte (3): In de stilte, als je die hoort

In de stilte, als je die hoort,
hoor je, eindelijk,
je hart tot je spreken,
niet mis te verstaan.

Wil je je hart niet horen,
niet horen wat het jou, mens,
wil zeggen? Houd je je doof?
Overschreeuw je je eigen hart?

In de stilte,
daar waar niets is,
daar is alles.
Daar is je hart
alleen met jou.