Bloesem

Een zonnestraal breekt door
breekt de bloesem open,
die zich verbergt in sneeuw,
kou, schijnbare dood, knop.
Zonnestraal breekt de bloem

tot leven.

Bloesem, niet te zien,
maar toch aanwezig.
Lange tijd levend
onder die schijnbaar
doodse deken.

Bloesem, geduldig wachtend
op die ene zonnestraal.